Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НАЕМНИ ЦЕНИ

5.1. При провеждане на платени курсове: 
       5.1.1. в класни стаи - 5,06
       5.1.2. в специализирани кабинети - 8,43
       5.1.3. в спортни салони до 150 кв.м. - 16,87

       5.1.4. в спортни салони над 150 кв.м. - 25,31

 
5.2. При ползване на клубна база за събрания и други подобни:
       5.2.1. с площ до 50 кв.м. - 7,87 
       5.2.2. с площ над 50 кв.м. - 11,25

 
5.3. При ползване на помещения за концерти и други подобни:
       5.3.1. до 50 места - 50,62 
       5.3.2. от 50 до 100 места - 106,87 
       5.3.3. над 100 места - 174,37

 
5.4. При ползване на открита сцена за концерти и други подобни - 168,75