Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Преценка ОВОС от "Биоферма Абланица" ООД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за "Преустройство на съществуваща сграда с допълващо застрояване в УПИ III-149.51, с. Абланица, общ. Ловеч".