Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС от "Биоферма Абланица" ООД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за "Преустройство на съществуваща сграда с допълващо застрояване в УПИ III-149.51, с. Абланица, общ. Ловеч".