Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД, гр. София

Относно: Инвестиционно предложение: "Въздушна линия 110 kV за фрисъединяване на ФЕЦ "Слатина" към електропреносна мрежа 110 kV - Подробен устройствен план - Парцеле план.