Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от "ЕРМ Запад" АД, чрез ЕТ "Астория - Венцислав Пиронков"

Относно: Изграждане на трасе за електрозахранване ниско напрежение на поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по кадастралната карта на с. Казачево, Община Ловеч, местност "Елия".