Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Преценка ОВОС от "Феникс инверс" ООД

Относно: Увеличение на годишните количества събирани, третирани и съхранявани отпадъци.