Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от "КАСАМЕРИ" ЕООД

Относно: ИП за реализиране на хидромемилеоративно съоръжение-система за надкоронно и подкоронно напояване и инсталация за капково напояване на два масива - ябълкова градина и черешова градина.