Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС от „МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ“ АД гр. Ловеч

Относно: ИП „Изграждане на предприятие за производство на продукти, получени от странични животински продукти“.