Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Преценка ОВОС от "ВиК" АД - Ловеч

Относно: ИП за изготвяне на работен проект за регулация на нарушен терен с площ 30-40 дка, разположен в района на ПСОВ - Ловеч, чрез използване на стабилизирани утайки от ПСОВ.

Файлове:

ВиК АД.pdf ВиК АД.pdf