Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД, гр. Ловеч

Относно: Изграждане на складова сграда за промишлени стоки (логистичен склад за пакетирани храни за животни и санитарни консамативи).