Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от Агенция "Пътна инфраструктура"

Относно: Прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос за АМ "Хемус" - участъци от км 159+013.78 до км 162+076 и от км 181+413.33 до км 185+064.