Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от „АТАНАС ПЛАМЕНОВ“ ЕООД

Относно: „Изграждане на търговски комплекс и открит паркинг”, в ПИ№ 43952.506.18, по плана на гр. Ловеч, общ. Ловеч.