Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от ''Балкан '' АД, гр. Ловеч

Относно: ИП Изграждане на пътна връзка за Индустриален парк "Балкан" гр. Ловеч между ПИ 43952.502.1094 (Индустриален парк "Балкан") и ПИ 43952.502.75 (Общински път), гр. Ловеч, Северна индустриална зона.