Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "Болан България" ЕООД, гр. София

Относно: Ел. захранване 20kV-СрН от нов СРС, 2 бр. КТП 20/0,4kV, кабелни линии Ср.Н и НН за захранване на площадката на Производствено-складова база на "Болан България" ЕООД.