Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от ''Електроенергиен Системен Оператор'' ЕАД, гр. София

Относно: Изграждане на въздушна линия 110kV за присъединяване на ФЕЦ "Слатина" към електропреносна мрежа 110kV - Подробен Устройствен План - Парцелен План.