Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от "Фуражни храни" ООД, гр. Ловеч

Инвестиционно предложение: "Учеличаване капацитета на съществуваща парова централа", в ПИ № 43952.502.203, Северна индустриална зона, гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч.