Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "Хидрострой България" ЕООД

Относно: Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Плевен и Ловеч.