Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч

Относно: Реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилища и сгради за многофамилна жилищна сграда с административен адрес: блок 327, ж.к. "Младост", гр. Ловеч, общ. Ловеч.