Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "Марвик Пъстрогор" ЕООД

Относно: Изграждане на Фотоволтаична централа - разширение на съществуващ фотоволтаичен парк, в Северна промишлена зона, гр. Ловеч.