Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от „Месокомбинат Ловеч“ АД, гр. Ловеч

Относно: Изграждане на предприятие за производство на продукти, получени от странични животински продукти.