Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ИП от Милка Стоянова

Относно: Изработване на ПУП-ПЗ във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, необходим за изграждане на нискоетажна жилищна сграда, находяща се в местност "Бабаковец", гр. Ловеч, общ. Ловеч.