Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ИП от „Напоителни системи“ ЕАД

Относно: Водовземане от р. Осъм за напоителна система "Осъм-Левски-Обнова и за завиряване на яз. Каменец", в землището на с. Алексасндрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч.