Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ИП от "Ню Мениджмънт" ЕООД

Относно: Промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия и бъдещо застрояване с производствени и скаладови сгради за разширение на "Предприятие за производство на мебели".