Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от Община Ловеч

Относно: Промяна в капацитета на клетка № 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин в ПИ 58308.70.146 с. Пресяка, община Ловеч.