Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ИП от "Печатница Дъга" ООД

Относно: Частично преустройство и разширение (пристрояване) на съществуваща произвпдствена сграда - печатница в Северна индустриална зона, гр. Ловеч, Община Ловеч.