Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ИП от „Петрови 2006“ ЕООД

Относно: инвестиционно намерение за изграждане на гараж за селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 00299.90.5, по кадастралната карта на с. Александрово, община Ловеч.