Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от "Премиум чикън България" ЕООД

Относно: ИП за отглеждане на 20 000 бр. бройлери в сграда с идентификатор 21823.148.403.5, с. Дойренци, Община Ловеч.