Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от "Технополис България" ЕАД

Относно: изграждане на нов търговски обект със застроена площ около 3300 кв. и и височина 7,5 м за продажба на промишлени стоки, обособяване на паркоместа за посетители, паркоместа за товарно-разтоварни дейности, изграждане на техническа инфраструктура.