Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "Топливо Инвест" ЕООД, гр. Плевен

Относно: Извършване на дейности по събиране и предварително третиране на батерии и акумулатори на съществуваща площадка на територията на гр. Ловеч.