Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "Топливо Инвест" ЕООД, гр. Плевен

Относно: Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез въвеждане на нови кодове отпадъци и линия за третиране на отпадъци от пластмаси на площадка на територията на гр. Ловеч.