Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Избори и референдуми 2017

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК участвали в произвеждане на избори за народни представители за народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на СИК участвали произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.. ще се изплащат, както следва: За членовете на СИК…