Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Избори и референдуми 2017

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК участвали в произвеждане на избори за народни представители за народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на СИК участвали произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.. ще се изплащат, както следва: За членовете на СИК…