Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Избори и референдуми 2017

Обръщение на Кмета на Община Ловеч за предизборна кампания за насрочените избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 година

Обръщение на Кмета на Община Ловеч за предизборна кампания за насрочените избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 година

Съобщение относно услуги, които Община Ловеч предоставя на гражданите, притежаващи електронен подпис във връзка с насрочените на 26.03.2017 г. избори за народни представители за Народно събрание

 Във връзка с насрочените на 26.03.2017 г. избори за народни представители за Народно събрание, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1, чл. 39, ал. 2 от Изборния кодекс, Община Ловеч предоставя на гражданите, притежаващи електронен…

Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Община Ловеч за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

Във връзка с насрочените на 26.03.2017 г. избори за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Община Ловеч, ст. 103, 104 и 106.

Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в населените места на общината при кмета/кметския наместник за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

Във връзка с насрочените на 26.03.2017 г. избори за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в населените места на общината при кмета/кметския…

Покана за консултации за избори за народни представители 2017 г.

Покана за участие в консултации на 16.02.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции, които са участвали в изборите за народни представители на…