Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК участвали в произвеждане на избори за народни представители за народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на СИК участвали произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г.. ще се изплащат, както следва:

За членовете на СИК – гр.Ловеч на 5 и 6 април 2017 г. от 08,30 часа до 16,30 часа без прекъсване в стола на Домашен социален патронаж на Община Ловеч. На 7, 10 и 11 април 2017 г. в касата на Община Ловеч.

За членовете на СИК – в населените места в Община Ловеч на   5 и 6 април 2017 г.  при кмета на кметство или кметски наместник. На 7, 10 и 11 април 2017 г.в касата на Община Ловеч.

Изплащането се извършва лично срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно и удостоверение от РИК.