Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 345 / 10.03.2017 г.

Относно: Образуване на Избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за територията на Община Ловеч - ПСИК № 111800107 и адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 22, сграда на Община Ловеч, ет. 1, ст. 105