Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 487 / 03.04.2017 г.

Относно: Извършване проверка в периода 03.04 - 07.04. 2017 г. от служители на Община Ловеч и от кметове на кметства и кметските наместници на населите места в Община Ловеч за неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс за премахване от партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден на поставените от тях агитационни материали, във връзка с проведените на 26.03.2017 г. избори за народни представители за Народно събрание.