Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 90, във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 4 и § 2 от ПЗР от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, т. 4 и т. 9 от

1. Образувам Избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за територията на Община Ловеч, утвърждавам номер на Подвижната секционна избирателна комисия ПСИК № 111800107 и адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, сграда на Община Ловеч, ет. 1, ст. 101.