Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК участвали в избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и втори тур на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на СИК участвали в избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и ІІ – ри тур на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. ще се изплащат, както следва:

 

       За членовете на СИК – гр.Ловеч на 22 и 23 ноември 2016 г. от 08,30 часа до 16,30 часа без прекъсване в стола на Домашен социален патронаж на Община Ловеч. На 24, 25 и 28 ноември 2016 г. в касата на Община Ловеч.

       За членовете на СИК – в населените места в Община Ловеч на   22 и 23 ноември 2016 г. при кмета на кметство или кметски наместник. На 24, 25 и 28 ноември 2016 г. в касата на Община Ловеч.

   

Изплащането се извършва лично срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно и удостоверение от РИК.