Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Забранителни списъци за национален референдум на 06.11.2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за провеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с чл.8, ал.2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) Област Ловеч, Община Ловеч.