Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч определи секции на територията на град Ловеч за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч, Ви уведомява, че на основание, чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс са определени секции на територията на град Ловеч за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

№ по ред

 

Адрес и местонахождение на избирателната секция

 

№ на избирателната секция

1.

гр.Ловеч, квартал „Вароша“, пл.“Тодор Кирков“ № 8, Младежки дом – камерна  зала - І етаж

111800001

2.

гр.Ловеч, квартал „Гозница“, ул. „Бачо Киро“ № 5, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий ” – игротека, общежитие 

111800033

3.

гр. Ловеч, квартал „Сърпазар“, ул.“Райна Княгиня“ № 1б, Професионална гимназия по ветеринарна медицина – І етаж, стая 107

111800090

4.

гр. Ловеч, квартал „Сърпазар“, ул. „Търговска“ № 80, ОУ “Хр. Никифоров” – малък физкултурен салон, партер

111800094

 

Уведомяваме Ви, че в деня на изборите 26.05.2019 г. за времето от 07.00 ч. до 18.00 ч. в стая 106, етаж І в Община Ловеч и на телефони: 068/688 282 и 068/688 256 ще се приемат заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

Превоза на тези избиратели ще се извършва от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. на  26.05.2019 г. със специализиран автомобил на Община Ловеч.