Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Покана от Кмета на Община Ловеч до политическите партии и коалиции за сформиране състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Ловеч за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България