Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана от Кмета на Община Ловеч до политическите партии и коалиции за сформиране състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Ловеч за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България