Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще се изплащат, както следва:

За членовете на СИК – гр. Ловеч на 10 и 11 юни 2019 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в стола на Домашен социален патронаж на Община Ловеч.

На 12, 13 и 14 юни 2019 г. в касата на Община Ловеч.

 

За членовете на СИК – в населените места в Община Ловеч на 10 и 11 юни 2019 г.  при кмета на кметство или кметски наместник.

На 13 и 14 юни 2019 г. в касата на Община Ловеч.

   

Изплащането се извършва лично срещу представяне на лична карта или нотариално заверено пълномощно и удостоверение от РИК.