Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Заповед 3-486 / 01.04.2019 г.

Относно: образуване на избирателни секции на територията на Община Ловеч във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.