Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Заповед № З-530 / 05.04.2019 г.

Относно: Определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - част I и на избирателните списъци - част II на територията на Община Ловеч, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед.