Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Избори за Европейски парламент и за Народно събрание 2024

Разяснителни материали на ЦИК, свързани с Активно избирателно право; Гласуване по настоящ адрес и Гласуване на избиратели с увреждания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени за 09.06.2024 г.

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ „СИЕЛА НОРМА“ АД ЗА РАБОТА СЪС СУЕМЕГ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

Определени са дата и час за провеждане на дистанционни обучения в реално време през платформата Microsoft Teams от „Сиела Норма“ АД за работа със СУЕМЕГ на членовете на секционните избирателни комисии в Единадесети изборен…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

 Районна избирателна комисия Ловеч ще проведе две обучения на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч в Ловчанско читалище „Наука 1870“ – гр. Ловеч, както следва:    …

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 09.06.2024 Г.

Община Ловеч напомня на избирателите, че на 25.05.2024 г. (събота) изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Гражданите с избирателни права могат да подават заявления до 17,00 ч. на 25 май, за което общинската…

Мерки на територията на Община Ловеч, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Ловеч уведомява, че за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните избирателни секции: 1. СИК № 111800001, с адрес: гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Васил…