Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание 14.11.2021

Мерки на територията на Община Ловеч, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Ловеч уведомява, че за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните избирателни секции: 1. СИК № 111800001, с адрес: гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Васил…