Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

График за провеждане на разяснителна кампания на избирателите, които ще гласуват със специализирани устройства за електронно машинно гласуване на територията на Община Ловеч на предстоящите избори на 14 ноември 2021 година

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Община Ловеч съобщава, че съгласно Решение № 81-ПВР/НС от 28.10.2021 г. на РИК - Ловеч е утвърден График за провеждане на разяснителна кампания на избирателите, които ще гласуват със специализирани устройства за електронно машинно гласуване на територията на Община Ловеч на предстоящите избори на 14 ноември 2021 година.

За Община Ловеч разяснителната кампания ще се проведе в гр. Ловеч и 8 населени места, както следва:

Дата

Час

Населено място

01.11.2021 г. /понеделник/

09:00 ч. – 16.30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

01.11.2021 г. /понеделник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Лисец, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

10:00 ч. – 11:30 ч.

с. Баховица, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“ пред ДГ „Снежанка“

01.11.2021 г.

/понеделник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Славяни, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

10:00 ч. – 11.30 ч.

с. Слатина, сградата на кметството

01.11.2021 г.

/понеделник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ пред ОДК

02.11.2021 г.

/вторник/

09:00 ч. – 16:30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

02.11.2021 г.

/вторник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Александрово, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

10:00 ч. – 11.30 ч.

с. Дойренци, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, ж.к. „Младост“ пред ППМГ

02.11.2021 г.

/вторник/

08:00 ч. – 09:30 ч.

с. Радювене, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

10:30 ч. – 12.00 ч.

с. Малиново, сградата на кметството

02.11.2021 г.

/вторник/

16:30 ч. – 18:30 ч.

гр. Ловеч, кв. „Гозница“ пред Административната сграда

08.11.2021 г.

/понеделник/

09:00 ч. – 16:30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

08.11.2021 г.

/понеделник/

09:00 ч. – 12:00 ч.

гр. Ловеч, кв. „Вароша“ пред Младежки дом

10.11.2021 г.

/сряда/

09:00 ч. – 16:30 ч.

гр. Ловеч, административна сграда на Община Ловеч

10.11.2021 г.

/сряда/

09:00 ч. – 12:00 ч.

гр. Ловеч, Кооперативен пазар – пред административна сграда