Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание 14.11.2021

Съобщение относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание

На вниманието на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация!

Съобщение във връзка с насрочените избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Относно: на 30.10.2021 г. /събота/ изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, на друго място или с подвижна избирателна кутия.

График за провеждане на разяснителна кампания на избирателите, които ще гласуват със специализирани устройства за електронно машинно гласуване на територията на Община Ловеч на предстоящите избори на 14 ноември 2021 година

За Община Ловеч разяснителната кампания ще се проведе в гр. Ловеч и 8 населени места.

Мерки на територията на Община Ловеч, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Ловеч уведомява, че за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните избирателни секции: 1. СИК № 111800001, с адрес: гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Васил…