Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание 14.11.2021

Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Община Ловеч за провеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Във връзка с насрочените на 14.11.2021 г. избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за народни преставители за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията…

Заповед № З-1650 / 23.09.2021 г.

Относно: образувам избирателни секции на територията на Община Ловеч, утвърждавам техните номера, обхват и адреси във връзка с произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание,…