Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана до политическите партии и коалиции за сформиране съставите на ПСИК 111800110 за избиратели с трайни увреждания, ПСИК 111800109 за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и ПСИК 111800108 за избиратели с COVID-19 инфекция