Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение във връзка с насрочените избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с насрочените избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г., Ви напомняме че на 30.10.2021 г. /събота/ изтича срока за:

  • подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес
  • подаване на заявления за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели
  • подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

Съгласно писмо с Изх. № ПВР/НС-6-23/28.10.2021 г. на ЦИК на 30.10.2021 г. /събота/ от 08:30 до 18:00 часа в Община Ловеч е осигурено дежурство на длъжности лица за приемане на заявления, както следва:

  • Ива Гетова, Началник отдел ГРАО, тел. 0889268505, тел. 068 688282 и тел. 068 601263, ет.1, стая 106 в сградата на Община Ловеч.