Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и Народно събрание, на 14.11.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и Народно събрание, на 14.11.2021 година, ще се изплащат, както следва:

На 1 и 2 декември 2021 година от 08.30 часа до 16.30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.   

Изплащането се извършва лично с удостоверение от РИК за всички СИК от гр. Ловеч и населените места на Община Ловеч.

Членове на СИК, които не са получили възнагражденията си на 1 и 2 декември, могат да ги получат от касата на Община Ловеч или от Кмета на кметство или кметския наместник за СИК от съответното населено място.